Integritetspolicy

Hur vi sparar och behandlar personuppgifter utifrån att GDPR

träder i kraft den 25 maj 2018:


Vi sparar och behandlar följande personuppgifter om dig i vårt register:
Namn, e-postadress, telefonnummer, organisation/företag, adress till organisation/företag och bransch (i de fall vi fått den informationen).
Detta gör vi för att kunna kontakta dig tills beställning är gjord, betald och levererad.
Vi använder inte uppgifterna för något annat ändamål än detta. Vi delar inte dina uppgifter med tredje part och vi för heller inga anteckningar i detta register.

Du kan när som helst få information om vilka uppgifter vi sparat och du kan kontakta oss för att få dina uppgifter borttagna.

Bilder med personer används ENDAST om personen i fråga godkänt det skriftligt.

Mvh Piteå Handel & trädgård